Home / Zdravlje  / Psi i goveda: mogući prirodni zaštitnici od virusa COVID-19

Psi i goveda: mogući prirodni zaštitnici od virusa COVID-19

Osobe koje borave u bliskom kontaktu sa psima, ali i govedima, razvile su veću toleranciju na infekciju virusom COVID-19

Izloženost ovim životinjama može nam pružiti prirodnu imunološku odbranu, koja može ublažiti simptome infekcije visurom COVID-19. To je otkrila talijanska studija koju je provela istraživačka grupa COVID Katoličkog sveučilišta Presvetog Srca, objavljena u časopisu pariškog Instituta Pasteur “Mikrobi i zaraza”.

Istraživanje je otkrilo veliku sličnost određenih proteinskih epitopa ljudskog koronavirusa sa onima kod pasa i goveda, sugerirajući hipotezu da izloženost tim životinjama može pružiti prirodnu imunološku odbranu, sposobnu da ublaži simptome moguće infekcije virusom COVID-19.

Istraživanje pokazuje da imunoreaktivni epitopi SARS-CoV-2, etiološki agensi COVID-19, imaju visoku homolognost s dijelovima imunogenih proteina koji su uključeni u etiopatogenezu nekih životinjskih koronavirusa taksonomsko povezanih s SARS-CoV-2. Rezultati ove studije sugerišu zanimljive hipoteze o imunizaciji ljudi posredovanoj prethodnom izloženošću taksonomsko povezanim virusnim sojevima SARS-CoV-2.

Preliminarni podaci iz istraživanja o silikonu koje grupa razvija, sugerirali bi da cirkulirajući koronavirusi kod pasa i goveda dijele imunoreaktivne epitope sa SARS-COVID-2.

Ovo može značiti da su vlasnici i vlasnice, ljudi koji žive u bliskom kontaktu sa psima i stokom razvili veću toleranciju na infekciju SARS-COVID-2.

Autori posebno zaključuju da su životinje imale presudnu ulogu u ovoj epidemiji i u njenoj evoluciji. Prepoznajući njihovu temeljnu ulogu kao rezervoar virusa, mogli bi djelovati i kao koristan izvor imunostimulirajućih virusnih čestica, pružajući na taj način zaštitu protiv cirkuliranja SARS CoV-2. Ova preliminarna radna hipoteza mogla bi u budućnosti dovesti do novih liječenja i vakcina, ali i do novih dijagnostičkih pristupa. Studija također sugeriše moguće objašnjenje velike varijabilnosti kliničkih slika primjećenih u slučaju infekcije COVID-19 (od smrtne do paucisimptomatske). A to pokazuje važnost istraživanja interdisciplinarnim pristupom, prema modelu „One Health” WHO (Svjetske zdravstvene organizacije).

Izvor: Institut Pasteur, Journal “Microbes and Infection”

Naslovna fotografija: Mihail Macri / Unsplash

Mi smo najveći zaljubljenici i zaljubljenice u šapice i njuškice. Uživamo u istraživanju tema vezanih za zdravlje i životni stil kućnih ljubimaca. Najiskrenije i najglasnije se smijemo u razgovorima sa vlasnicima i vlasnicama pasa. Vikendima bacamo lopticu za članove i članice naše čupave porodice.

NO COMMENTS

POST A COMMENT